Keresés
Termékek

Adatkezelési tájékoztató
Tudós Tamás ev.  -  irodaszerkiszallitas.hu webáruház


Tudós Tamás egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált illetve regisztráció nélkül az webáruházban rendelés leadó felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szállítás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 9300 Csorna, Vadász utca 6/b.
Az adatkezelő elérhetősége: tel.: +3630/416-9786, email: irodaszerkiszallitas@gmai.com

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-77704/2014.

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó a regisztrációnál / vásárlásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és regisztráció nélkül vásárló felhasználók.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a regisztráció illetve vásárlás során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, Adószám (vállalkozás rendelése esetén).

Az adatgyűjtés célja: kizárólag a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Tudós Tamás ev. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai, valamint a szállítás végző trans-o-flex Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12. Bilk Logisztikai Központ L1 épület) valamint a Magyar Posta Zrt (Budapest X. ker. Üllői út 114-116) szállítást és logisztikát végző munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére törlésre kerülnek. Ezt a felhasználó az adatkezelő valamelyik elérhetőségén kérheti.


A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.


A felhasználó a regisztráció / vásárlás során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.


Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)